Larvik-Fana, REMA 1000-ligaen Kvinner 2223 – Larvik

Larvik-Fana, REMA 1000-ligaen Kvinner 2223