Larvik-Viborg , Europacup Kvinner 1819 – Larvik

Larvik-Viborg , Europacup Kvinner 1819