Pors-Larvik, Kvinner, NM Senior 1819 – Larvik

Pors-Larvik, Kvinner, NM Senior 1819